Konkurs Facebook PIMOdziałek - PIMOtki

Szukaj produktu

KAROLCIA 504 763 088 SKLEP 696 743 484
Zamówienia wysyłamy EKSPRESOWO! Przekonaj się ;-)
Darmowa dostawa od 300 PLN
Jeśli masz pytania skontaktuj się ze mną ;-) Karolcia

Konkurs Facebook PIMOdziałek

Regulamin konkursu  – PIMOTKI

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Plecie Motki Karolina Boruch, Ruda Mała 57, 26-624 Kowala, NIP: 7962940885

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pimotki 

(zwanym dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od każdego poniedziałku do niedzieli

7. Wyniki zostaną ogłoszonza pośrednictwem FanPage razem z opublikowaniem zdjęcia zwycięzcy

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na: wstawieniu w poście konkursowym autorskiego zdjęcia, wykonanej przez siebie pracy, dowolną techniką, wykonaną z użyciem materiałów t-shirt yarn lub sznurków dostępnych w sklepie internetowym www.pimotki.pl

11. W konkursie zostanie wybrany 1 główny zwycięzca.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 10-20 zdjęć konkursowych umieszczonych w komentarzu posta konkursowego, które ich zdaniem jest najbardziej trafne. Następnie 10-20 wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na Zamkniętej Facebookowej Grupie “Drużyna która Plecie Motki” i odbędzie się głosowanie na najlepsze zdjęcie wśród wszystkich zweryfikowanych uczestników.

11. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na głównej stronie Fanpage PIMOtki w poście informacyjnym w każdą niedzielę w godzinach wieczornych.

Nagrodą w konkursie jest:

1. MIEJSCE – BON PODARUNKOWY 100 ZŁ do sklepu www.pimotki.pl

12. Nagroda zostanie wysłana w wiadomości na facebooku po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.
13. Nagroda jest bezterminowa.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

MIŁEJ ZABAWY!

PIMOtki © 2021 | wykonanie Thenewlook
    Koszyk

    Do darmowej wysyłki brakuje 300.00 zł.

    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Początek jest najważniejszą częścią pracy 🖤

    Marzenia są po to by je spełniać, a sklep PIMOtki jest po to by dać Wam to czego szukacie. Nowy TUTORIAL - TOREBKA HANA - dostępny na YouTube ;-) Zapraszam Karolcia i ekipa PIMOtki 🖤