Nowy produkt PIMOtki - Premiera - PIĄTEK (17.09.2021r.) godzina 20:00 ;-) Pytania? Karolcia tel. 504 763 088

Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Konkurs

Regulamin konkursu  - PIMOTKI

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Plecie Motki Karolina Boruch, Ruda Mała 57, 26-624 Kowala, NIP: 7962940885

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/pimotki 

(zwanym dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa każdego ostatniego dnia miesiąca przez 2 dni do godziny: 23.59

7. Wyniki zostaną ogłoszonza pośrednictwem FanPage razem z opublikowaniem zdjęcia zwycięzcy.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na: wstawieniu w poście konkursowym autorskiego zdjęcia, wykonanej przez siebie pracy, dowolną techniką, wykonaną z użyciem materiałów dostępnych w sklepie internetowym www.pimotki.pl

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 5 zdjęć konkursowych umieszczonych w komentarzu posta konkursowego, które ich zdaniem jest najbardziej trafne. Następnie 5 wybranych zdjęć zostanie opublikowanych na Zamkniętej Facebookowej Grupie "Drużyna która Plecie Motki" i odbędzie się głosowanie na najlepsze zdjęcie wśród wszystkich zweryfikowanych uczestników.

11. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest: KOD o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.pimotki.pl
12. Nagroda zostanie wysłana w wiadomości na facebooku.
13. Nagroda jest bezterminowa.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

MIŁEJ ZABAWY!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj